Grunty budowlanne, inwestycyjne, rolne, nieurzytkowane najczęściej porastają krzaki, samosieja I dzrewa.
W celu przygotowania gruntu, bądź niedopuszczenia do przerośnięcia drzew powyżej 10 lat możemy dokonać na takich terenach całkowitej lub wybiurczej wycinki.
Jeżeli zachodzi potrzeba możemy również przeprowadzić inwentaryzację, wykarczować drzewa lub krzaki jak również wykosić trawy, trzciny, wykonać mulczowanie, itp.