Inwentaryzacja zieleni

Wykonujemy szerokie prace w zakresie inwentaryzacji dendrologicznych, gospodarki drzewostanem, opinii dendrologicznych badania drzew itp.
W skład i zakres inwentaryzacji dendrologicznej wchodzi
- wizja lokalna połączona z pomiarem obwodu drzewa, podaniem gatunku drzewa oraz nadaniu numeru ewidencyjnego
- forma tabelaryczna z usystematyzowanymi danymi zebranymi podczas wizji lokalnej
- forma graficzna w postaci mapy zasadniczej lub szkicu sytuacyjnego graficznie obrazująca rozmieszczenie drzew w raz z numerem ewidencyjnym w terenie
- wnioski i zalecenia
 

OPINIE I INWENTARYZACJE DENDROLOGICZNE

Dodatkowo na życzenie Inwestora wykonujemy tzw. gospodarkę drzewostanem, która daje obraz i ilość potrzebnych zabiegów pielęgnacyjnych aby utrzymać lub poprawić stan sanitarny i zdrowotny drzewostanu. gospodarka drzewostanem opisuje również zakres potrzebnych prac oraz wskazuje na potrzebę wykonania konkretnych prac pielęgnacyjnych w drzewostanie, wskazuje również drzewa kwalifikujące się do usunięcia ze względu na zagrożenie życia lub mienia człowieka oraz drzewa obumarłe, obumierające lub nie rokujące. Jest to doskonałe narzędzie do przeprowadzenia wyceny prac w drzewostanie lub stworzenie Specyfikacji Przetargowej.

Wykonujemy również wycenę opłaty administracyjnej za usunięcie drzew i krzewów na podstawie aktualnych przepisów prawa.
Tego typu prace wykonywane są  przez doświadczonego Inspektora Nadzoru d/s ochrony i pielęgnacji drzew wydanego przez Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew po ukończeniu kursu III stopnia. Ponadto jest absolwentem Wydziału Leśnego SGGW z tytułem Mgr inż. leśnictwa.